Transformaties

Een essentieel onderdeel van Revitalizz Vastgoed is het transformeren van vastgoed.


Door het veranderende straatbeeld van winkels en het opdoeken en wegtrekken van kleine ondernemers uit de kleinere dorpskernen ontstaat er steeds meer leegstand in woonwijken. Ook woningen die leeg komen te staan na bijvoorbeeld sterfte van de bewoner(s) dragen hier aan bij. Deze woningen zijn soms onderkomen, verouderd of ze sluiten niet meer aan bij de huidige woonbehoefte.


Deze leegstand van winkels en woningen heeft grote gevolgen voor de omgeving. Het gaat ten koste van de leefbaarheid van de wijk, maar ook de betrokkenheid van de buurtbewoners in dit gebied vermindert hierdoor. Bewoners voelen zich onveilig, de wijk sluit niet meer aan bij de behoeften, sociale activiteiten nemen af evenals de sociale controle. Het gevolg hiervan is uitgestorven, slecht onderhouden (gedeeltes van) wijken waar een grotere kans is op vandalisme, zwerfafval en andere vormen van onacceptabel gebruik.


Anderzijds is er een groot woningtekort op dit moment in Nederland. Vooral voor startende woningkopers en huurders in het middensegment is het aanbod schaars. Door bestaand vastgoed nieuw leven in te blazen, kunnen deze problemen van leegstand en woningschaarste omgezet worden in oplossingen.


Door mooie, betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen neer te zetten die voldoen aan de wooneisen van nu en de toekomst, draagt Revitalizz Vastgoed positief bij aan de woningmarkt. Door hierbij ook omwonende en de omgeving te betrekken wil Revitalizz Vastgoed maatschappelijke betrokkenheid creëren.Lopend project: Prachtig gemeentelijk monument in Geleen. Dit vrijstaand woonhuis is gebouwd in 1931, in traditionele expressionistische bouwstijl met invloeden van de Amsterdamse School. Het pand bevat nog de oorspronkelijke glas-in-lood ramen en houten bloembakken. Dit pand heeft een dubbelbestemming in zowel wonen als kantoor. Het pand stond tot de aankoop van Revitalizz al bijna 10 jaar leeg.


Nieuw project: Een leuk, spannend en waardevol nieuw project gaat binnenkort van start in het Midden van Limburg! Begin oktober lees je meer!